Ceny naszych usług każdorazowo ustalamy indywidualnie, w drodze negocjacji z klientem.

Na cenę mają wpływ takie czynniki, jak:

 • forma prawna (osoba prawna, osoba fizyczna, spółka cywilna, itp.),
 • rodzaj prowadzonej ewidencji księgowej (księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany)
 • rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej (handel, usługi, produkcja)
 • ewidencja dla potrzeb podatku VAT,
 • ilość używanych środków trwałych
 • ilość transakcji w obrocie z zagranicą
 • ilość zatrudnionych pracowników
 • możliwość importu danych z programów magazynowo/sprzedażowych
 • system czasu pracy stosowany przez podatnika

Negocjacje możemy rozpocząć już od kwoty:

 • 80 zł w przypadku ryczałtu
 • 100 zł w przypadku podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • 500 zł w przypadku ksiąg rachunkowych

Ceny związane z prowadzeniem obsługi kadrowo-płacowej:

 • 35 zł - za pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, w zależności od systemu czasu pracy obowiązującego u pracodawcy
 • 25 zł - za zleceniobiorcę / umowa o dzieło

Ceny podane są w kwotach netto.

Nie pobieramy dodatkowych opłat za sporządzenie list płac.

Dane teleadresowe

Biuro:

ul. B. Chrobrego 28,
31-428 Kraków

Telefon:

12 294 12 31
665 850 231
665 850 727

Email:

biuro@mbmoffice.pl

Bierzemy pełną odpowiedzialność za efekty naszej pracy.

Każdy ze wspólników posiada polisę ubiezpieczenia OC na sumę gwarancyjną 10 tys EUR.